top of page

Privacy Policy

Algemeen

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op CTO nv voor al hun mededelingen, transacties en overeenkomsten. Het hoofdkantoor van CT-O nv is gevestigd te 8020 Oostkamp, Brugsestraat 196.

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking

CT- nv registreert persoonsgegevens in het kader van overeenkomsten met klanten en leveranciers voor de levering of aankoop van diensten op het gebied van sanitair, verwarming en ventilatie.

 

Uw persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

  • onze klantenservice te kunnen verbeteren en onze diensten voor u aantrekkelijker te maken

  • facturering

  • om onze verplichtingen uit hoofde van de tussen u en CT-O nv gesloten contracten na te komen.

  • u in de toekomst te informeren over onze diensten

  • u te contacteren over lopende projecten en diensten bij ons

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

Duur van de opslag

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

 

Recht van toegang, wijziging of verwijdering

U kunt contact met ons opnemen via info@ct-o.be om toegang tot, wijziging van of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met CT-O nv op +32 50 250 800

bottom of page